Đăng nhập

OR

Hãy cùng nhau phát triển!

Với mục đích giúp ích cho hai nước Việt Nam và Nhật Bản, chúng tôi đã khởi dựng lên công ty FirstStep.
Việt Nam và Nhật Bản, mỗi nước, mỗi chúng ta có những điểm mạnh và điểm yếu riêng biệt.
Tuy nhiên với nền văn hóa có khá nhiều điểm tương đồng, thông qua sự hiểu biết những điểm khác biệt về văn hóa cũng như những điểm hạn chế của nhau, từ đó có sự hợp tác tương hỗ thì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.